Dienst Dorpskerk 8 mei

Ochtenddienst:  

In de morgendienst gaat ds. D. van Meulen uit Epe voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J. Lammers. De avonddienst is een zangdienst.    

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 8 mei diaconie
– 8 mei werk in onze gemeente
– 8 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Noodhulp Syrische vluchtelingen, ZOA

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.