Dienst Dorpskerk 8 januari

Ochtenddienst:  

Voorganger in deze dienst is ds. R. v.d. Spoel uit Berg en Terblijt.

U bent na afloop van de dienst allen, jong en oud en ook alle gasten in ons midden, van harte welkom in Het Hoogepad voor een ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst en wordt geleid door ds. J. Lammers.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 8 januari diaconie
– 8 januari werk in onze gemeente
– 8 januari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor “Adoptieprogramma Deelgenoten GZB

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.