Dienst Dorpskerk 8 december

Ochtenddienst:

Zondag 8 december is de tweede adventszondag. Focus reikt het thema “verwachting” aan. Dat past goed bij advent. We lezen over de bijzondere beloften uit Jesaja 11: 1-10, over wolf en lam, kind en slang die in vrede samen zullen spelen als Christus regeert. De adventstijd wil onze verwachting van de Here Jezus aanwakkeren. Wat is Hij een goede Koning! Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. Ook onze verwachting van Hem als levende Here in ons gemeentezijn vandaag de dag. En in ons persoonlijke geloofsleven.
Na de dienst is er weer koffie of thee in de kerk en gelegenheid om met elkaar over het thema door te spreken. We ronden deze nabespreking rond 11.30 uur af.
Dit zal de laatste Focusdienst zijn in dit kalenderjaar. In januari hopen we er weer mee verder te gaan.

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een jeugdzangdienst. Willem Wilbrink zal de dienst leiden. De dienst is voorbereid met de jongeren van de Gideonclub. De muziekgroep onder leiding van Jaap Ouwehand zal haar medewerking verlenen.
Zo hebben we twee keer achter elkaar een jeugdige zangdienst. Vorige keer de prachtige dienst met Matthijn Buwalda. En nu deze. Goed dat we zo oog hebben voor onze jongeren. Een volgende keer hopen we de diensten iets mooier te verspreiden. Dat lukt helaas niet altijd vanwege de verschillende agenda’s.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Stichting Woord en Daad.

Overzicht overige diensten:

Het overzicht van de overige diensten kunt u vinden op Over de diensten.