Dienst Dorpskerk 7 november

Ochtenddienst:

In de ochtend dienst zal ds. Lammers voorgaan en zal het Heilig Avondmaal bediend worden. De bediening zal nog plaatsvinden op de inmiddels bekende manier van de coronatijd, waarbij we om beurten brood en wijn ophalen en gezamenlijk op onze zitplaatsen eten en drinken tot gedachtenis van Christus.

Avonddienst:

Ook in de avonddienst zal het Heilig Avondmaal bediend worden en zal in het teken staan van dankzegging en lofprijzing.  

Ds. A. Lammers zal voorgaan in de avonddienst.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 7 november diaconie
– 7 november in onze gemeente
– 7 november uitgangscollecte
– 7 november avondmaalscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollecte is bestemd het evangelisatiewerk.

Avondmaalscollecte:

De avondmaalscollecte is bestemd voor noodhulp India (Open Doors)

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.

Corona-maatregelen

Kerkgang na aanmelding

Sinds kort hoeft u zich alleen nog maar aan te melden via kerk@hgbb.nl. Geef hierbij uw naam aan, welke dienst het betreft (datum, ochtend- en of avonddienst) en met hoeveel personen u bent. U komt de kerk binnen via de deur onder de toren of via de deur aan de pastoriekant en kunt zelf een plaats kiezen. De kerk zal zo ingericht zijn dat onderling wat afstand aangehouden kan worden doordat er lege rijen zijn tussen de rijen die gebruikt worden. Ook wordt kerkgangers gevraagd een stoel vrij te houden tussen kerkgangers van uit een ander huishouden. Wel zal het voorkomen dat de onderlinge ruimte minder is dan 1,5 meter.

Kerkgang voor kwetsbaren na reservering

Voor kerkgangers die een grotere kans om ernstig ziek te worden door Corona is een gedeelte in de kerk volgens de 1,5 meter ingericht. Reservering voor dit gedeelte via Eventbrite blijft hiervoor nodig. Bij risicogroepen kan volgens de RIVM gedacht worden mensen met afweerstoornissen of aan personen die niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.