Dienst Dorpskerk 7 mei

Ochtenddienst:  

Op 7 mei worden in de morgendienst weer de namen genoemd van de langdurig zieken. Dit gebeurt in onderling overleg. Sommigen willen dit liever niet en daarom kan het zijn dat u een naam mist van iemand die u er wel zou verwachten. Maar het kan ook zijn dat iemand op prijs stelt om hier ook genoemd te worden. Meld dit dan bij mij (ds. Jan Lammers), dan zorg ik ervoor dat een en ander geregeld wordt. Na de dienst is er koffie drinken in het Hoogepad. Voorganger in deze dienst is ds. N. W. van den Houten uit Ede.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door mevr. ds. M. de Goei – Jansma (Amersfoort).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 7 mei diaconie
– 7 mei werk in onze gemeente
– 7 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor hulp vluchtelingen Griekenland

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.