Dienst Dorpskerk 7 maart

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgendienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

De gemeente van Jezus Christus wordt als het goed is gekenmerkt door ‘gastvrijheid en openheid’. Dit thema zal centraal staan in de morgendienst. Jezus was eens op zo’n feestje, waarbij vooral mensen van de eigen groep werden uitgenodigd. Je kent het nog wel van vóór de coronatijd. Iedereen wil graag bij de gastheer of bij andere belangrijke gasten aan het tafeltje zitten. Zodra daar een plekje vrijkomt, schuift een ander zich slim ertussen. Het draait dan veel om ‘ik’ en weinig om ‘de ander’. Jezus prijst een heel andere manier aan om met jezelf en anderen om te gaan. Je leest dit verhaal in Lukas 14:1-14. Het is het vierde gespreksthema van het vierde blok van Focus.  

Na afloop van de dienst willen we een digitale nabespreking houden. Wat missen we het onderlinge contact erg in deze tijd. We gaan daar toch iets voor organiseren.

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Nabespreking morgendienst:

De nabespreking van de morgendienst van zondag 7 maart vindt plaats van 10.30-11.15 uur. De nabespreking vindt plaats met Zoom. Op zaterdagmiddag 6 maart is er van 13.30-14.30 uur een testmoment om te kijken of de verbinding via Zoom goed verloopt. Klik op onderstaande link om aan de nabespreking of het testmoment deel te nemen:

Nabespreking morgendienst – Hervormde Gemeente Beekbergen

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. Van Meijeren uit Emmeloord. Hij is als predikant werkzaam bij de afdeling Focus van de IZB (Inwendige Zendingsbond) en als zodanig op afstand op onze gemeente. Deze avonddienst staat overigens niet speciaal in het kader van het Focustraject.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 7 maart collecte diaconie
– 7 maart in onze gemeente
– 7 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de voorjaarszending.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.