Dienst Dorpskerk 7 juni

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de eredienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu de diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

Zondag 7 juni zal ds. Theunisse voorgaan in de morgendienst. Deze dienst heeft als thema “De vervolgde kerk”.

Avonddienst:

Op zondagavond zal ds. Groen uit Rijsoord voorgaan.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 7 juni collecte diaconie
– 7 juni collecte werk in onze gemeente
– 7 juni uitgangscollecte Open Doors

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Open Doors.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.