Dienst Dorpskerk 7 februari

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

De eerste zondag van februari is traditiegetrouw de zondag van het werelddiaconaat. Deze is ingesteld als dank voor de hulp die ons land van over de hele wereld ervaren heeft na de watersnoodramp van 1953.

Het thema van de dienst is ‘liefde en echtheid’. We lezen daarbij Romeinen 12:9-18. Het is het derde gespreksthema waar het focustraject ons doorheen leidt in het blok ‘de gemeente van Jezus’.

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

In de avonddienst gaat ds. Koelewijn uit Renkum voor.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 7 februari collecte diaconie
– 7 februari in onze gemeente
– 7 februari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de het Werelddiaconaat, Bangladesh.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.