Dienst Dorpskerk 6 oktober

Ochtenddienst:

Zondag 6 oktober is het de jaarlijkse Israëlzondag. Deze zondag besteden we bijzondere aandacht aan de verbondenheid van de kerk met Israël. Denk daarbij aan het Israël van de Bijbelse tijden, maar ook aan het Israël van nu. Aan Messiasbelijdende Joden als broers en zussen in de Here Jezus, maar ook aan de Joden van de synagoge.
Het thema van de dienst is ‘inkeer’. We lezen daarbij uit Deuteronomium 30. Voor dit thema is gekozen omdat deze dienst precies valt in de periode van inkeer, waarin religieuze Joden toeleven naar Grote Verzoendag. Bij het uitgaan van de dienst zal ook een folder worden uitgedeeld bij dit thema.
De gemengde zangvereniging Toonkunst uit ons dorp zal haar medewerking verlenen aan de gemeentezang in de dienst.
De dienst zal geleid worden door Ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een Brondienst. Als vervolg op de vorige Brondienst lezen we opnieuw over Abraham uit Genesis 12. We gaan verder kijken naar deze ‘vader van de gelovigen’ om samen meer te leren over wat geloven nu eigenlijk inhoudt. Voorganger in deze dienst is Ds. A. Theunisse.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollecte is bestemd voor de Israël zondag: ALEH.

Overzicht overige diensten:

Het overzicht van de overige diensten kunt u vinden op Over de diensten.