Dienst Dorpskerk 6 maart

Ochtenddienst:

In de morgendienst gaat ds. A. J. Zoutendijk uit Utrecht voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J. v.d. Kolk uit Ede.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 6 maart diaconie
– 6 maart werk in onze gemeente
– 6 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de voorjaarszending.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.