Dienst Dorpskerk 6 december

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

In de morgendienst van deze tweede adventszondag zal weer voorbede gedaan worden voor al die gemeenteleden die langdurig met zorgen om hun gezondheid te kampen hebben. Soms zijn mensen hierdoor volledig aan huis gebonden of in een verpleeghuis opgenomen. In andere gevallen lijkt er aan de buitenkant haast niets bijzonders te zien, terwijl het ongemak, de pijn of de zorg er voor de betrokkenen toch elke dag is. Daarom is het goed elkaar in het gebed bij de Heer te brengen. Als uw of jouw naam eerdere keren niet genoemd is, terwijl je het fijn zou vinden als we dat deze keer wel doen, wil je het dan even aan mij doorgeven?

De dienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

In de avonddienst gaat ds. Lavooij uit Vaassen voor.

Kindernevendienst:

In de morgendienst is er kindernevendienst in Het Hoogepad.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 6 december collecte diaconie
– 6 december in onze gemeente
– 6 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Stichting Woord en Daad.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.