Dienst Dorpskerk 8 maart

Avonddienst:

Woensdag 8 maart is het de Biddag voor gewas en arbeid. Deze avonddienst wordt geleid door ds. J.R. Lammers.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 8 maart diaconie
– 8 maart werk in onze gemeente
– 8 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de Stichting Heiffer.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.