Dienst Dorpskerk 5 maart

Ochtenddienst:  

Voorganger in deze dienst is ds. W.J. Dekker uit Amersfoort.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. G.J. Krol uit Baarn.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 5 maart diaconie
– 5 maart werk in onze gemeente
– 5 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de voorjaarszending.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.