Dienst Dorpskerk 5 juni

Ochtenddienst:  

In de morgendienst willen zeven gemeenteleden in het openbaar het geloof belijden. Wat mooi! In het afgelopen seizoen zijn ze met elkaar als groep toegegroeid naar dit moment, dat gelukkig (en terecht!) veelmeer voor hen voelt als een beginpunt dan een eindpunt. Laten we voor deze nieuwe lidmaten bidden, met hen meeleven met deze mooie stap in hun leven en hen – voor zover ze betrekkelijk nieuw zijn in de gemeente – met warmte en hartelijkheid opnemen.  

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. A.J.C. Gijsbertsen uit Garderen.  

   

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 5 juni diaconie
– 5 juni werk in onze gemeente
– 5 juni uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de zending.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.