Dienst Dorpskerk 5 december

Ochtenddienst:

‘Alzo lief heeft God de wereld (kosmos) gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven zou hebben.’ Deze heel bekende tekst in de Bijbel vertelt over Gods liefde voor de kosmos: het hele universum, dat Hij immers uit Zijn eeuwige vreugde en overvloed geschapen heeft. Het vertelt over Zijn liefde voor de aarde, die bijzondere planeet, woning voor dat in het bijzonder door God geliefde schepsel: de mens. We verwonderen ons erover in deze adventtijd. Zó lief dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft. 

In onze tijd vraagt Gods liefde voor de schepping extra aandacht. Hoe staan wij daar als moderne mensen tegenover? Met onze industrieën en welvaart zijn wij intussen een geduchte bedreiging voor de schepping geworden. Het milieu vervuilt en het klimaat raakt van slag.  

Deze zondagmorgen staan we stil bij het 5e aspect van zending: de kerk van Christus is op de aarde gezonden om ‘zorg voor de schepping te dragen’. We lezen in de dienst uit Romeinen 8:18-26. Dit is het vijfde gespreksthema van blok 6 van Focus. 

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

Ds. C.E. Lavooij uit Vaassen zal voorgaan in de avonddienst, die digitaal te volgen is via kerkdienstgemist.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 5 december diaconie
– 5 december in onze gemeente
– 5 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Stichting Woord en Daad.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.

Corona-maatregelen

1) Avonddienst is alleen digitaal mee te maken.
2) Kerkgang na aanmelding

Sinds kort hoeft u zich voor de morgendienst alleen nog maar aan te melden via kerk@hgbb.nl. Geef hierbij uw naam aan, welke dienst het betreft en met hoeveel personen u bent. U komt de kerk binnen via de deur onder de toren of via de deur aan de pastoriekant en kunt zelf een plaats kiezen. De kerk zal zo ingericht zijn dat onderling wat afstand aangehouden kan worden doordat er lege rijen zijn tussen de rijen die gebruikt worden. Ook wordt kerkgangers gevraagd een stoel vrij te houden tussen kerkgangers van uit een ander huishouden. Wel zal het voorkomen dat de onderlinge ruimte minder is dan 1,5 meter.

3) Kerkgang voor kwetsbaren na reservering

Voor kerkgangers die een grotere kans om ernstig ziek te worden door Corona is een gedeelte in de kerk volgens de 1,5 meter ingericht. Reservering voor dit gedeelte via Eventbrite blijft hiervoor nodig. Bij risicogroepen kan volgens de RIVM gedacht worden mensen met afweerstoornissen of aan personen die niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.