Dienst Dorpskerk 4 oktober

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Zondag 4 oktober besteden we bijzonder aandacht aan de verbondenheid van de kerk met Israël. Het thema van de dienst is “De Schrift, bron van hoop!”. We lezen daarbij Nehemia 8: 1-13. Voorganger is ds. Theunisse.

In de Kerkklanken treft u een folder aan van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) die bij deze zondag hoort.

Op de folder staat trouwens een heel mooi aanbod, waar ik even aandacht voor vraag. Het CIS heeft namelijk rabbijnen bereid gevonden om elke week een klein stukje uitleg van de Bijbel voor hen te verzorgen. Dit wordt per email verspreid. Zo kan ieder die geïnteresseerd is kennis maken met de Joodse manier van Bijbellezen en Bijbeluitleg. Dat is een verrijking en een mooie vorm om onze verbondenheid in de Schriften te beleven. Aanmelden kan bij info@hetcis.nl.

Avonddienst:

De avonddienst is een Brondienst. In deze dienst wil ik ingaan op een geloofsvraag die ik enige tijd geleden uit de gemeente kreeg. In de Bijbel lezen we soms dat God mensen heeft ‘uitgekozen’ om verlost te worden en eeuwig bij Hem te zijn. Hoe kun je nou weten of je bij die groep hoort? Heb je daar zelf invloed op? Hoe moeten we dat zien? Ds. Theunisse zal deze dienst leiden.

Heb jij ook een vraag over God, Jezus of het geloof? Over geloof en je dagelijks leven? En zou je het fijn vinden als daar in een dienst eens dieper op ingegaan wordt? Mail mij dan: ds.awjtheunisse@hgbb.nl

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 4 oktober collecte diaconie
– 4 oktober collecte werk in onze gemeente
– 4 oktober uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Israëlzondag: ALEH.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.