Dienst Dorpskerk 4 juni

Ochtenddienst:  

Voorganger in deze dienst is ds. A.J.C. Gijsbertsen uit Garderen. In deze dienst zal de doop worden bediend. Na de dienst is er koffiedrinken in het Hoogepad.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J.P. van Ark uit Vorchten.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 4 juni diaconie
– 4 juni werk in onze gemeente
– 4 juni uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor “Kerkdienst Gemist”.  

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.