Dienst Dorpskerk 4 december

Ochtenddienst:  

Zondag 4 december is het de 2e adventszondag. Voorganger in deze dienst is ds. A. Schiebaan uit Beekbergen.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door Mevr. ds. M. de Goei-Jansma uit Amersfoort.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 4 december diaconie
– 4 december werk in onze gemeente
– 4 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd het werelddiaconaat, Libanon, Jordanië en Irak.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.