Dienst Dorpskerk 4 april

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Met Pasen vieren we de opstanding van onze Here Jezus Christus uit de doden. Alle machten van de duisternis zijn door Hem verslagen. In deze dienst zal de doop worden bediend. Het doopwater symboliseert het sterven met Christus aan het oude, zondige leven en het opstaan met Hem in een nieuw leven. Daarom is het heel passend de doop met Pasen te bedienen. De werkelijkheid van de doop is natuurlijk niet alleen voor Pasen of voor die ene dag waarop we als baby’tje of soms op latere leeftijd gedoopt zijn. Die werkelijkheid van het loslaten van het verkeerde en je opgenomen weten in Christus’ gerichtheid op God en je naasten is er voor elke dag, want Jezus is de levende Heer!

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse in een doopdienst voor. 

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn. 

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 4 april collecte diaconie
– 4 april in onze gemeente
– 4 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het 7e project van de 40Dagentijd: Ik ben er voor jou, Zuid-Afrika.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.