Dienst Dorpskerk 31 mei

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de eredienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu de diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

Zondag 31 mei zal ds. Theunisse voorgaan in de morgendienst. In deze Focus-gezinsdienst is het thema “De kracht van Jezus” geïnspireerd door Handelingen 1 en 2), aansluitend bij Focus blok 2, gespreksthema 3.

Ds. Theunisse heeft een speciaal plan met de kinderen. Bereid je daar goed op voor. Lees voor meer informatie zijn oproep.

Avonddienst:

Op zondagavond zal ds. Theunisse in de diensten op een ‘Brondienst-achtige’ manier Openbaring gaan lezen. Elke week 1 of 2 hoofdstukken. In elk geval zolang de coronamaatregelen duren.
A.s. zondagavond (31 mei): Openb. 15 en 16. Heb je vragen bij dit hoofdstuk? Mail ze naar ds. Theunisse!

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 31 mei collecte diaconie
– 31 mei collecte werk in onze gemeente
– 31 mei uitgangscollecte Zending

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Zending.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.