Dienst Dorpskerk 31 januari

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

Zondag 31 januari

De voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse. De bediening van het Heilig Avondmaal die eigenlijk op deze zondag gepland stond, zal worden uitgesteld totdat we weer met kerkgangers de diensten kunnen bezoeken.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 31 januari collecte diaconie
– 31 januari in onze gemeente
– 31 januari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.