Dienst Dorpskerk 31 december

Avonddienst:

De dienst op oudjaarsavond wordt geleid door ds. J. Lammers. De aanvang van de dienst is 19:30 uur.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 31 december diaconie
– 31 december in onze gemeente
– 31 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is de Eindejaarscollecte.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.