Dienst Dorpskerk 31 december

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Avonddienst:

Op oudejaarsavond is er om 19.30 uur een dienst om samen dit vreemde jaar in Gods nabijheid af te sluiten. In deze avonddienst gaat ds. A. Theunisse voor.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 31 december collecte diaconie
– 31 december in onze gemeente
– 31 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de eindejaarscollecte.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.