Dienst Dorpskerk 30 oktober

Ochtenddienst:  

In de ochtenddienst gaat ds. M. van Dam uit IJsselmuiden voor.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. C.E. Lavooij uit Vaassen.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 30 oktober diaconie
– 30 oktober werk in onze gemeente
– 30 oktober uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het binnenlands diaconaat, Project 10:27, IZB.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.