Dienst Dorpskerk 30 mei

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

 In de morgendienst van deze eerste zondag na het Pinksterfeest staan we stil bij de vervolgde kerk. Al heel snel na dat bijzondere Pinksterfeest in Jeruzalem, toen de Heilige Geest met kracht kwam, werden christenen vervolgd. Voor ons lijkt vervolging gelukkig vaak ver weg. Maar vergis je niet: ook in ons land zijn er christenen die vanwege hun geloof grote problemen met hun familie ervaren. Dat betreft vooral, maar niet uitsluitend allochtone Nederlanders. Deze morgen willen we leren van de aanmoediging van Petrus om ‘tegen de stroom in’ te durven gaan (1 Petrus 4:12-16). Het is het vierde gespreksthema van het vijfde blok van Focus. 

Na afloop van de dienst zal opnieuw een nabespreking via ZOOM plaatsvinden. Wat is het fijn om elkaar van tijd tot tijd op deze manier te zien en te spreken. In verband met deze nabespreking zal de dienst iets korter duren dan gewoonlijk. Van de inhoud of de eerbied van de dienst gaat niets verloren; het is een bewuste keuze om goede gelegenheid te creëren voor de nabespreking.  

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

Avonddienst:

Ds. N.J.M. Goedhart uit Utrecht zal voorgaan in de avonddienst.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 30 mei collecte diaconie
– 30 mei in onze gemeente
– 30 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kerkdienst gemist

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.