Dienst Dorpskerk 30 april

Ochtenddienst:  

Voorganger in deze dienst is ds. A.W.J. Theunisse uit Zevenhuizen.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. W.J. Koelewijn uit Renkum.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 30 april diaconie
– 30 april werk in onze gemeente
– 30 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Evangelisatie werk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.