Dienst Dorpskerk 3 oktober

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

De eerste zondag van oktober besteden we elk jaar bijzondere aandacht aan de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël. Het thema voor de dienst is ‘gezegend met Israël’. We lezen Genesis 12:1-4.  

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een Brondienst. Dit seizoen zullen de Brondiensten opnieuw worden ingevuld in een afwisseling van de ene keer een dienst over een vraag over het leven of over het geloof en de andere keer een situatie uit het dagelijks leven van één van onze gemeenteleden en hoe deze persoon op die plaats ambassadeur van Christus is. Iedereen uitgenodigd om vragen of ideeën hiervoor bij mij aan te leveren. 

Op de avond van Israëlzondag zullen we een enorme vraag centraal stellen, die vanuit de gemeente is aangereikt: ‘God en de holocaust’. Hoe zit dat? Dit is een vraag waar zeker geen pasklaar antwoord op is. Mij bekruipt het gevoel dat de vraag zélf al nauwelijks te bevatten is, laat staan een antwoord. En toch is het goed om op een gepast moment ook bij zulke vragen stilt te worden, het gewicht ervan te voelen en te bidden om licht van Boven.  

Ds. A. Theunisse zal voorgaan in de avonddienst.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 3 oktober diaconie
– 3 oktober in onze gemeente
– 3 oktober uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Israëlzondag: Yad Elie .

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.