Dienst Dorpskerk 3 juli

Ochtenddienst:  

De morgendienst is een jeugddienst met de kinderen van de kindernevendienst. Wat fijn dat we na zo lange tijd weer eens een jeugddienst hebben! In deze dienst wordt aandacht gegeven aan het afscheid van Thiemo Buitenhuis van de kindernevendienst. De muziekgroep zal meespelen en -zingen in deze dienst, zodat we ook iets beter bepaalde kinderliederen kunnen zingen.

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Groen (Rijsoord).  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 3 juli diaconie
– 3 juli werk in onze gemeente
– 3 juli uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Adoptieprogramma Deelgenoten GZB.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.