Dienst Dorpskerk 29 mei

Ochtenddienst:  

‘Gaat u dan nu Koning over Israël worden?’ De discipelen vroegen het aan Jezus, kort voor Zijn hemelvaart. Het liep echter anders dan zij dachten. Jezus’ Koningschap bleek nog hoger en groter. Vanuit Israël heeft de kerk de verwachting van het Koninkrijk van God meegekregen. De kerkorde van onze Protestantse Kerk in Nederland opent dat de ‘kerk zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.’ Het getuigen van deze hoopvolle verwachting is een belangrijke roeping. En kunnen we de ontwikkelingen rondom Israël van de afgelopen eeuw zien als een teken dat de vervulling van Koninkrijk van God aanstaande is? Op deze vragen willen we dieper ingaan in de morgendienst, waarin we teruggrijpen op het 6e blok van het Focustraject: de vijf aspecten van zending. Dit zal de laatste themadienst zijn in het kader van het focustraject. 

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. P. van der Meulen uit Apeldoorn.    

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 29 mei diaconie
– 29 mei werk in onze gemeente
– 29 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor “Kerkdienst gemist”.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.