Dienst Dorpskerk 29 mei

Ochtenddienst:  

Maandag 29 mei is het de tweede Pinksterdag. Het betreft hier een openluchtdienst. Voorganger in deze dienst is ds. J.P. Ouwehand uit IIpendam.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 29 mei diaconie
– 29 mei werk in onze gemeente
– 29 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voorde Openluchtdienst.  

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.