Dienst Dorpskerk 29 januari

Ochtenddienst:  

In deze dienst vindt de viering van het Heilig Avondmaal plaats. Voorganger in deze dienst is ds. E. Klein Kranenbarg uit Olst.

Avonddienst:

Ook in de avonddienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De avonddienst wordt geleid door ds. C.E. Lavooij uit Vaassen.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 29 januari diaconie
– 29 januari werk in onze gemeente
– 29 januari avondmaalscollecte
– 29 januari uitgangscollecte

Avondmaalscollecte:

De avondmaalscollecte is bestemd voor de Lepra Zending.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het Kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.