Dienst Dorpskerk 29 augustus

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

In de morgendienst bereiden we ons voor op het Heilig Avondmaal dat op zondag 5 september bediend en gevierd zal worden, DV. Ook zullen we in deze dienst bidden voor gemeenteleden die langdurig met ziekte of zorgen om hun gezondheid te maken hebben.  

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn zal voorgaan in de avonddienst.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 29 augustus diaconie
– 29 augustus in onze gemeente
– 29 augustus uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Evangelisatiewerk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.