Dienst Dorpskerk 28 november

Ochtenddienst:

Vandaag is de eerste zondag van Advent. We worden weer meegenomen in de verwachting van de Here Jezus. Wat kostbaar in deze verwarrende tijden. Laten we onze harten afstemmen op Hem die gekomen is in de kribbe, die vanuit de hemelse heerlijkheid bij ons is en die komen zal in heerlijkheid om hemel en aarde te vernieuwen! 

Voorganger in deze dienst is Ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

Ds. B. Visser uit Houten zal voorgaan in deze avonddienst, die digitaal te volgen is via kerkdienstgemist.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 28 november diaconie
– 28 november in onze gemeente
– 28 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Pastoraat.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.

Corona-maatregelen

1) Avonddienst is alleen digitaal mee te maken.
2) Kerkgang na aanmelding

Sinds kort hoeft u zich voor de morgendienst alleen nog maar aan te melden via kerk@hgbb.nl. Geef hierbij uw naam aan, welke dienst het betreft en met hoeveel personen u bent. U komt de kerk binnen via de deur onder de toren of via de deur aan de pastoriekant en kunt zelf een plaats kiezen. De kerk zal zo ingericht zijn dat onderling wat afstand aangehouden kan worden doordat er lege rijen zijn tussen de rijen die gebruikt worden. Ook wordt kerkgangers gevraagd een stoel vrij te houden tussen kerkgangers van uit een ander huishouden. Wel zal het voorkomen dat de onderlinge ruimte minder is dan 1,5 meter.

3) Kerkgang voor kwetsbaren na reservering

Voor kerkgangers die een grotere kans om ernstig ziek te worden door Corona is een gedeelte in de kerk volgens de 1,5 meter ingericht. Reservering voor dit gedeelte via Eventbrite blijft hiervoor nodig. Bij risicogroepen kan volgens de RIVM gedacht worden mensen met afweerstoornissen of aan personen die niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.