Dienst Dorpskerk 28 mei

Ochtenddienst:  

Zondag 28 mei is het Pinksteren, voorganger in deze dienst is ds. D. van Meulen uit Epe.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. A. H. Groen uit Rijsoord.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 28 mei diaconie
– 28 mei werk in onze gemeente
– 28 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de zending.  

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.