Dienst Dorpskerk 28 maart

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgendienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Op deze zondag van Palmpasen gaat ds. Hazeleger uit Ommen in de morgendienst voor. 

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door prop. H.L. Rodenhuis uit Kampen. 

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 28 maart collecte diaconie
– 28 maart in onze gemeente
– 28 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Educatie en Toerusting.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.