Dienst Dorpskerk 28 juni

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de eredienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu de diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Op zondagmorgen oefenen we in proefdiensten met een kerkdienst in 1,5-meter-tijd. Vandaag zullen conform de regels maximaal 30 personen aanwezig zijn. We hopen na 1 juli te kunnen uitbreiden naar het maximale aantal kerkgangers. Meer informatie leest u op de volgende pagina.

Ochtenddienst:

Zondag 28 juni zal ds. Koelewijn uit Renkum voorgaan in de morgendienst.

Avonddienst:

Op zondagavond zal ds. Theunisse in de diensten op een ‘Brondienst-achtige’ manier Openbaring gaan lezen. Elke week 1 of 2 hoofdstukken. In elk geval zolang de coronamaatregelen duren.
A.s. zondagavond (14 juni): Openb. 19:11 tot en met 20:10. Heb je vragen bij dit hoofdstuk? Mail ze naar ds. Theunisse!

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 28 juni collecte diaconie
– 28 juni collecte werk in onze gemeente
– 28 juni uitgangscollecte Evangelisatiewerk

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Evangelisatiewerk.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.