Dienst Dorpskerk 28 februari

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

In de morgendienst gaat dr. Hoek uit Veendaal voor.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. Faassen uit Apeldoorn.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 28 februari collecte diaconie
– 28 februari in onze gemeente
– 28 februari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kerk in Actie 40 dagentijd.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.