Dienst Dorpskerk 28 augustus

Ochtenddienst:  

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse waarin we ons voorbereiden op het komend Heilig Avondmaal.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. A.J.C. Gijsbertsen uit Garderen.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 28 augustus diaconie
– 28 augustus werk in onze gemeente
– 28 augustus uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Evangelisatiewerk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.