Dienst Dorpskerk 27 november

Ochtenddienst:  

Voorganger in de morgendienst is ds. J.P. van Ark uit Vorchten.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. E.G.H. Laseur uit West Maas/Waal.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 27 november diaconie
– 27 november werk in onze gemeente
– 27 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het pastoraat.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.