Dienst Dorpskerk 27 maart

Ochtenddienst: 

De morgendienst is een bijzondere, feestelijke dienst, om te markeren dat de coronabeperkingen (voorlopig) voorbij zijn. We willen samen: 

God danken en loven: wat zal het mooi en passend zijn om weer samen God te loven in een volle kerk onder orgelbegeleiding. En met de muziekgroep ook liederen te zingen die onze jongeren meer aanspreken. Want we zijn die éne gemeente van Christus. 

Gedenken: wat de afgelopen periode met ons gedaan heeft. Sommigen hebben zwaar geleden. Geliefden zijn overleden. We hebben allen kunnen leren. 

Een nieuwe start maken: voor sommigen is het fijn thuis met koffie achter het scherm de dienst te kijken. Anderen zijn de regelmaat van de diensten een beetje kwijtgeraakt. Weer anderen zijn de diensten juist meer gaan volgen dan voorheen. Nu de maatregelen wegvallen doen we aan iedereen de hartelijke oproep: laten we zo mogelijk op zondag weer samenkomen in de kerk. Met z’n allen. We missen elkaars aanwezigheid. God heeft ons aan elkaar gegeven om een gemeente (= gemeenschap) te vormen. Daarin ligt kracht en leven. In die gemeenschap wil Zijn Geest wonen. Uw/jouw aanwezigheid is ook een cadeau voor de anderen. 

Kerntekst in deze dienst is: ‘Geeft de HEER de hand en kom naar Zijn heiligdom!’ (2 Kronieken 30:8). Na afloop van de dienst zetten we de ontmoeting voort met koffie/thee en lekkers in de pastorietuin (bij slecht weer in het Hoogepad). Met de bij deze Kerkklanken gevoegde brief ontvangt u voor deze dienst allemaal een persoonlijke uitnodiging. We kijken uit naar u en jou! 

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst is zal worden geleid door ds. C.E. Lavooij uit Vaassen voor.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 27 maart diaconie
– 27 maart werk in onze gemeente
– 27 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kerk in actie 40 dagen tijd.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.