Dienst Dorpskerk 27 juni

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Zowel in de morgendienst als in de avonddienst zal de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Laten we zoveel als mogelijk is aan het sacrament deelnemen tot versterking van het geloof en om gehoor te geven aan Christus’ oproep dit te blijven doen tot Zijn gedachtenis. Het gebeurt allemaal op een verantwoorde manier in het licht van de coronaomstandigheden. Dit betekent dat kerkgangers op aangeven van de diakenen één voor één of per huishouden een stukje brood en een bekertje wijn kunnen ophalen bij de uitdeelpunten bij de ingangen van de kerk en weer naar hun zitplaatsen terugkeren. Daarna zal gezamenlijk het brood van Christus’ lichaam worden gegeten en de wijn van Zijn bloed worden gedronken om Hem te gedenken en te verkondigen ook in deze gebroken tijden. 

De avonddienst zal zoals gebruikelijk vooral in het teken van de dankzegging staan. 

We bidden om gezegende diensten waarin het vuur van de Geest zal branden! 

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

Ds. A. Theunisse zal voorgaan in de avonddienst waarin de bediening van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 27 juni collecte diaconie
– 27 juni in onze gemeente
– 27 juni in Avondmaal collecte
– 27 juni uitgangscollecte

Avondmaal collecte:

De Avondmaal collecte is bestemd voor Samen in actie tegen Corona.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Evangelisatie werk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.