Dienst Dorpskerk 27 februari

Ochtenddienst:

Deze zondag wordt ook wel de eerste van de zeven lijdenszondagen genoemd. In de komende weken zullen we het lijden van de Here Jezus overdenken. Hij heeft geleden om ons te verlossen. En ook om ons te laten zien dat een waarachtig goed leven het waard is om voor te lijden. En dat God bij machte is daar eeuwig goede dingen mee te bewerken en het lijden te belonen.   

Bijzonder, dat in alle onzekerheden en lockdowns de diensten door mogen gaan. Het is dienst van ons aan God en van God aan ons. Laten we daarin trouw zijn, al is het ook in de woonkamer via het scherm.

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. W.J. Koelewijn uit Renkum.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 27 februari diaconie
– 27 februari werk in onze gemeente
– 27 februari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor educatie en toerusting.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.