Dienst Dorpskerk 26 mei

Ochtenddienst:  

De dienst op Hemelvaartsdag vindt om 9.30 uur in Lieren plaats. Het is de dag waarop we de kroning van de Here Jezus vieren. Hij krijgt de plaats van de hoogste macht en eer: aan Gods rechterhand.  

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.   

Collecten

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 26 mei diaconie
– 26 mei werk in onze gemeente
– 26 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor een diaconaal doel.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.