Dienst Dorpskerk 26 maart

Ochtenddienst:  

Zondag 26 maart is de 5e Lijdens-zondag. Voorganger in deze dienst is ds. G.J. Wolters uit Apeldoorn.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. B. Lampen uit Epe.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 26 maart diaconie
– 26 maart werk in onze gemeente
– 26 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kerk in actie 40 dagen tijd; Bangladesh.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.