Dienst Dorpskerk 26 juni

Ochtenddienst:  

In de morgendienst vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. De Here gaf Zijn lichaam en bloed als brood en wijn om ons te versterken met Zijn genade en onuitsprekelijk diepe liefde. Wie heeft het niet nodig om daar steeds in gevoed te worden?! Laten we samen door het Heilig Avondmaal de dood van de Here verkondigen totdat Hij komt, zoals Hij ons opgedragen heeft. De viering zal nog plaatsvinden op de manier zoals we met de coronabeperkingen deden.  

 In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

Ook in de avonddienst vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats.

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 26 juni diaconie
– 26 juni werk in onze gemeente
– 26 juni avondmaal collecte
– 26 juni uitgangscollecte

Avondmaal collecte:

De avondmaal collecte is bestemd voor de Zending Zuid-Afrika.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Evangelisatie werk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.