Online-dienst Dorpskerk 25 december

Ochtenddienst:

Op 1e Kerstdag vieren we de geboorte van de Here Jezus, de Redder van de wereld. Vanuit de hemelse heerlijkheid is Hij de wereld van onze kwaadaardigheid, virussen en duisternis binnengekomen om Gods licht te brengen. In verband met de volledige lockdown is ook deze dienst alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl.

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 25 december diaconie
– 25 december in onze gemeente
– 25 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kinderen in de Knel.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.