Dienst Dorpskerk 25 september

Ochtenddienst:  

In de ochtenddienst gaat ds. R. van der Spoel uit Berg en Terbijt voor.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. P. van der Meulen uit Apeldoorn.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 25 september diaconie
– 25 september werk in onze gemeente
– 25 september uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de verwarming van de kerk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.