Dienst Dorpskerk 25 december

Ochtenddienst:  

Zondag 25 december is het Kerst. Voorganger in deze dienst is ds. J.R. van Gelderop uit Vaassen.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. E.J. Hemperius uit Amersfoort.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 25 december diaconie
– 25 december werk in onze gemeente
– 25 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kinderen in de Knel.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.