Dienst Dorpskerk 25 december

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

1e Kerstdag:

Kerstfeest: we gedenken en vieren de geboorte van Jezus Christus, de Redder van de wereld. In deze tijd beleven we opnieuw hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn van God. Wat een wonder dat Jezus naar ons toegekomen is. De dienst die om 9.30 uur begint zal in het teken staan van dit wonder.

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunissen.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 25 december collecte diaconie
– 25 december in onze gemeente
– 25 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kinderen in de Knel.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.