Dienst Dorpskerk 24 november

Ochtenddienst:

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Deze zogenaamde eeuwigheidszondag staan we bijzonder stil bij de heerlijke belofte van Gods toekomst: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Geen tranen en geen pijn meer.
Voor altijd bij de Here. En dat is niet alléén toekomstmuziek. Deze beloften mogen ons ook nú al hoop en kracht geven. Daarom lezen we in deze dienst een lied van verlangen: Psalm 63. We verlangen dat de Here ook nu al dicht bij ons is. Het is opnieuw een thema dat Focus ons aanreikt. In het licht van dit verlangen zullen we ook stilstaan bij de broers en zussen van de gemeente die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn gestorven. Zij zijn ons voorgegaan. Mogen al meer van de vervulling van dat verlangen beleven. Wat bijzonder. We hopen dat dit in het bijzonder voor de naaste familieleden troost mag bieden.
De dienst zal geleid worden door Ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst zal weer een Brondienst zijn. Ook deze dienst wordt geleid door Ds. A. Theunisse.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor MAF Nederland.

Overzicht overige diensten:

Het overzicht van de overige diensten kunt u vinden op Over de diensten.